160.000

Phù hợp pha phin truyền thống.

Cà phê tuyển chọn, độ chín trên 90%

SKU: TBMW-001-008-6-2-1 Category: Tag:
Description

Phù hợp pha phin truyền thống.

Cà phê tuyển chọn, độ chín trên 90%

 

Additional information
Trọng lượng 500 g