250.000

Phù hợp pha phin truyền thống.

Cà phê tuyển chọn, độ chín 100%

SKU: TBMW-001-008-1-1-1 Category: Tags:
Description

Phù hợp pha phin truyền thống.

Cà phê tuyển chọn, độ chín 100%

 

Additional information
Trọng lượng 500 g